ecoProfession

"ecoZAWÓD - partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki"

tl_files/eko/p/Projekte/EcoProfession/Logo.jpg

Czas trwania: 01.09.2015 - 31.08.2017

 
 
Leadpartner: Partnerzy:

FUNDACJA BFKK (PL)

 

 • EKOCONNECT e.V. (DE)
 • IZBA RZEMIEŚLNICZA COTTBUS (DE
 • TOWARZYSTWO AMICUS (PL)
 • FUNDACJA GOSPODARCZA z Gdyni (PL)
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku (PL)
 • UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (IT)
 • KONFEDERACJA COLDIRETII (IT)

Erasmus + Partnerstwa strategiczne, KA2,
Projekt numer:
2015-1-PL01-KA202-017172

Cel projektu

Opracowanie i wdrożenie do końca sierpnia 2017 roku nowych programów nauczania zawodowego oraz praktyk zawodowych dla 3 kluczowych zawodów związanych z zieloną gospodarką w Polsce, Niemczech i Włoszech w oparciu o dualny system kształcenia w tych zawodach oraz rozwiązania informatyczne ICT:

 • produkcja żywności (technolog żywności ze specjalnością: organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych)
 • usługi budowlane (monter izolacji budowlanych ze specjalnością: termomodernizacja i zmniejszanie śladu węglowego)
 • odnawialne źródła energii - OZE (elektryk ze specjalnością: integracja systemów energetycznych w urządzeniach energii odnawialnej)

GRUPĄ DOCELOWĄ projektu są uczniowie szkół zawodowych, nauczyciele i trenerzy zawodu ze szkół zawodowych oraz rzemieślnicy zaangażowani w dualny system kształcenia.

Działanie

 • OPRACOWANIE innowacyjnych podejść, programów nauczania oraz programów staży dla 3 zawodów w kluczowych dla partnerstwa obszarach: produkcja żywności (technolog żywności ze specjalnością: organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych), usługi budowlane (monter izolacji budowlanych ze specjalnością: termomodernizacja i zmniejszanie śladu węglowego), odnawialne źródła energii - OZE (elektryk ze specjalnością: integracja systemów energetycznych w urządzeniach energii odnawialnej) w trzech wersjach językowych;
 • TESTOWANIE wypracowanych modeli w poszczególnych krajach partnerstwa (mobilność łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego);
 • DOSTOSOWANIE i WDROŻENIE zmodyfikowanych i uzupełnionych w ramach projektu modeli do specyfiki branż w poszczególnych krajach partnerstwa (upowszechnianie).

Projekt współfinansowany jest ze środków::

tl_files/eko/p/Projekte/EcoProfession/erasmus+logo_mic.jpg