III Europejski Kongres Samorządów

Ekologiczne rolnictwo w Europie Środkowo – Wschodniej – nieuprawne pole

III Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Przewidujemy zróżnicowany program, na który składać się będzie pięć ścieżek tematycznych obejmujących ponad 60 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę.

EkoConnect zorganizował panel dyskusyjny na temat: Europejskie Miasta Eko

Sektor organiczny jest jednym z najbardziej stabilnych i obiecujących sektorów o wysokiej stopie wzrostu, a także opłacalnym polem przyjaznej dla środowiska promocji biznesu. Poniższe pytania powinny być przedyskutowane: 

  • Jak samorządy mogą promować ekologiczne rolnictwo i przemysł spożywczy?
  • Jakie projekty są obecnie wspierane przez władze lokalne i przed jakimi wyzwaniami stoją władze lokalne?
  • Jakie szanse oferuje sektor żywności ekologicznej dla regionu?

Rejestracja na www.eks-krakow.pl

Go back