Pozadi

Zmĕny v Evropě ovlivnily agrární sektor a venkovské oblasti nejen ve "starých" a "nových" evropských zemích, ale i v dalších státech střední a východní Evropy. Především ve státech nových členu EU přinese rozšíření EU změny na trhu pracovních sil v zemĕdĕlství a také ohromný tlak na přírodní zdroje. Ekologické zemĕdĕlství je jedním z příznivých řešení v této situace, protože může ve střední a východní Evropě:

  • zabezpečit práci (pracovní místa) na venkovĕ,
  • zabezpečit alternativní zdroje obživy,
  • zachovat biodiverzitu (rozmanitost) především u kulturních a planých rostlin,
  • podpořit ochranu klimatu, půdy a vodních zdrojů
  • redukovat dotace v natprodukcích zemĕdĕlských výrobků.

Know-how, rozšíření oblastí s ekologickým hospodařením, založení nových certifikačních systémů, vývoj nových trhů (i regionálních) - to vše jsou předpoklady k tomu, aby se plnĕ využily potenciály ekologického zemĕdĕlství a došlo ke zvýšení kvality i bezpečnosti biopotravin a bioproduktů.