EkoConnect e.V.

EkoConnect je nezisková organizace obecně prospěšná, založená v polovině roku 2003 se sídlem v Drážďanech. EkoConnect se zabývá výměnou informací, vědomostí a zkušeností, a stala se platformou pro setkávání jednotlivců i organizací. Pro zájemce z východní i západní Evropy bude založen informační portál, který by mĕl odpovídat na všechny otázky týkající se ekologického zemĕdĕlství.

EkoConnect hraje klíčovou úlohu v koordinování již existujících aktivit v oblasti ekologického zemĕdĕlství a spolupracuje jak s privátními tak i veřejnými subjekty ve východní a západní Evropě. EkoConnect sdružuje experty a organizace z oblasti ekologického zemĕdĕlství ze všech částí Evropy, především ty organizace, které mají dlouholeté zkušenosti se zakládáním struktur v ekologickém zemĕdĕlství.